+86-13951940532
contact@oakchina.cn

客户案例

携手客户, 提高产业效能

OAK中国致力于将深度视觉和人工智能硬件软件开发变得简单、易用,让您能够快速将机器视觉、人工智能等新一代生产力工具用在您的行业中。

智能叉车

台湾某集团

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

集装箱通气孔识别

某企业

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

零件缺陷检测

某工厂

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

手势识别控制

某家电企业

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

煤炭提斗体积测量

某工厂

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficit cursus. Mauris fringilla quam.

注:因保护客户隐私及项目保密要求,文中客户单位名均为代称。